ทีมแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการรักษาเส้นเลือดหัวใจเกิน ( PDA) ด้วยวิธีการสวนหัวใจในทารกคลอดก่อนกำหนดสำเร็จเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

รศ.นพ.จิตตินัดด์  หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ  ร่วมแถลงข่าวการรักษาเส้นเลือดหัวใจเกิน ( PDA) ด้วยวิธีการสวนหัวใจในทารกคลอดก่อนกำหนดสำเร็จเป็นครั้งแรกในเมืองไทย 

            ทั้งนี้ เส้นเลือดหัวใจเกิน เป็นเส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์ เพราะเส้นเลือดดังกล่าว  จะทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย เนื่องจากทารกที่อยู่ในครรภ์นั้น  ยังไม่สามารถหายใจเองได้ ตามปกติแล้วเมื่อเด็กคลอดออกมาเส้นเลือดเกินนี้จะปิดลง  แต่สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักน้อยจะมีอุบัติการณ์การคงอยู่ของเส้นเลือดหัวใจเกินสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยทีมแพทย์ผู้ดูแลรักษา ประกอบด้วย ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี และ ผศ.นพ.บุญชู ศิริจงกลทอง กุมารแพทย์โรคหัวใจ  / ผศ.พญ.สุดาทิพย์  โฆสิตะมงคล    กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด  อ.พญ.วรัญญา เลิศไพฑูรย์พันธ์  วิสัญญีแพทย์ และ พญ.ปวีณา กาละดี แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารแพทย์โรคหัวใจ 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up