พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 จัดงาน คิดถึง…มิลืมเลือน โดยมีประชาชนเข้าร่วมคับคั่ง

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จัดงาน “คิดถึง…มิลืมเลือน” และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ด้วยวิถีชีวิตแห่งตนเองระหว่างวันที่ 7- 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยมี นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง แจก สติ๊กเกอร์ คิดถึง…มิลืมเลือน ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
    
โดย นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งคนไทยทั้งแผ่นดินต่างประจักษ์แล้วว่า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่อดับทุกข์ให้แก่พสกนิกรในแต่ละพื้นที่ อย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ งานครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่เพื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องราวบุคคลผู้สืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะทางด้านการเกษตรหลากหลาย ซึ่งเป็นนวัตกรรมเกษตรที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของบรรพชน ผ่านวิชาของแผ่นดิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจทั่วไปได้มาเรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up