ปชช.เที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร

ประชาชนจำนวนมากเดินทางร่วมเที่ยวชมงานมหกรรมในหลวงรักเรา มหกรรมยิ่งใหญ่ในรอบปี พร้อมเดินหน้า สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร ชมภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากฝีมือศิษย์เก่า-ปัจจุบันจากศิลปากรจำนวน 80 รูป  พร้อมอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 50 หลักสูตรฟรีจากเกษตรกรตัวจริง จัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 20.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลอง  จ.ปทุมธานี
     
ด้านนางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กล่าวว่า เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
        
โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องของพ่อ ชมนิทรรศการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ นวัตกรรมแปลงผักอัจฉริยะ นวัตกรรมพลังงาน เตาเผ่าถ่าน โซลาเซลล์ จักรยานสีข้าว จักรยานสูบน้ำ พร้อมชม ชิม ช้อป สินค้ามากมายในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าแปรรูป เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน และสินค้าคุณภาพ.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up