ผู้ว่าฯปทุมธานี รับมอบสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เพื่อแจกจ่ายให้กับที่ประสบภัยน้ำท่วม

เวลา 10.30 น. วันที่ 4 ธ.ค.60 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงมอบหมายให้  นาวาอากาศตรีนายแพทย์  บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นำสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE มอบให้ ดร.พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุณีบำรุง”  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
    
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทรงมีความห่วงใยประชาชนจังหวัดปทุมธานี  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ มอบหมายให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE มามอบให้กับครอบครัว ที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด ในการนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงขอมอบสิ่งของพระราชทานจำนวนดังกล่าว ให้กับจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามพระประสงค์ ขององค์ประธานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE โดยมอบ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 2,000 ราย  ซึ่งมีประชาชนเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จาก 7 อำเภอ สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือโดยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยพสกในการที่ได้รับความเดือดร้อน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up