ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้ ผวจ.นนทบุรี กลับเข้าทำงานตามปกติ หลังถูกย้ายไปช่วยราชการ

วันที่  11 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายจำลอง  ขำสา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  พร้อม นายสุรศรี ศรีอินทร์สุทธิ์  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี   นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธาน หอการค้าจังหวัดนนทบุรี  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการภาคเอกชน  เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับนายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รอง.ผวจ.นนทบุรี  เรื่องการพิจารณาให้ นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กลับมาปฎิบัติหน้าที่  หลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ 252/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ให้ไปปฎิบัตหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวระยะเวลา 3 เดือน และให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนการปฎิบัตงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หลังสืบสวนแล้ว เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2560 ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีไม่มีมูลที่จะต้องกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย  จึงสั่งยุติเรื่อง 
   
นายจำลอง  กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายภานุ กลับมาทำหน้าที่ตามเดิมหลังผลสืบสวนพบว่าไม่มีการทำผิดวินัย เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีประชากรตามทะเบียนราษฎร 1.2 ล้านคน จึงมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขอีกมาก ไม่สมควรว่างเว้นผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บริหารสำคัญ  โดยหลังจากนี้จะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทย
  
นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี   กล่าวว่า ช่วงนี้ขาดหัวเรือที่เป็นผู้นำยุทธศาสตร์ ให้กับจังหวัด อยากให้ผู้ว่าฯกลับมาโดยเร็ว เพื่อสานต่อโครงการต่างๆ ทางด้าน นายสุรศรี ศรีอินทร์สุทธิ์  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การสอบสวน รายงานต่างๆเสร็จสิ้นนานแล้ว อยากให้ผู้ใหญ่ส่ง ผู้ว่าฯ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ขณะนี้จังหวัดนนทบุรีขาดผู้นำที่จะสานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up