กองเรือเล็กทดสอบนำเรือแอร์โบ๊ต ฝึกซ้อมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 11 ม.ค.61 พล.ร.ต.เดชดล  ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของกองเรือเล็ก ฯ หน้าวัดกร่าง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นการฝึกซ้อมการขนส่งทางน้ำในแผ่นดินและยุทธวิธี  ของกองเรือเล็ก  ที่นำเรือแอร์โบ๊ตมาเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ทันท่วงที จากวัตถุประสงค์ที่ทางราชการ ต้องการให้ผู้รับการฝึกและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำในแผ่นดิน รายการทดสอบยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น มีระเบียบวินัยและพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ
      
ด้าน พล.ร.ต เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ กล่าวว่า ในการนำเรือแอร์โบ๊ทมาฝึกในปีนี้มีความแตกต่างจากทุกปี ก็คือ จะมีการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เรือดังกล่าวมีขีดความสามารถในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ ที่มีน้ำตื้นได้เป็นอย่างดี สามารถลำเลียงขนส่งหน่วยพยาบาลรวมทั้ง อุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อรับมาแล้วสามารถลำเลียงไปยังฐาน แท่นลอยน้ำ ซึ่งกองทัพเรือมีแนวความคิดที่จะใช้ ใน mobile logistic support คือสามารถที่จะเคลื่อนกำลังทางน้ำไปได้ทุกที่เพียงการใช้เรือเล็กๆค้นหาสำรวจตรวจสอบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเรือยาว ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเรือแอร์โบ๊ท ก็คือ การลาดตระเวนตรวจ สามารถเข้าไปในพื้นที่ยากๆเช่นพื้นที่ที่มีกอผักตบชวา เพราะเรือปกติทั่วไปไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ เนื่องจากผักตบชวาจะไปติดตัวใบพัด ส่วนเรือแอร์โบ๊ทจะวิ่งบนผิวน้ำทำให้ไม่มีการติด เมื่อเข้าไปถึงพื้นที่ได้แล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up