ณัฐวุฒิ ติดตามความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุม ปี2553

เวลา 10.00 น.วันที่ 12 ม.ค.61 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นปช. ได้เดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุม ปี 2553 จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กับนายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ รรท.ผอ.สำนักาบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ปปช.
   
นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นปช.กล่าวว่า จากการเหตุการสลายการชุมนุม ปี2553 ทางตนเห็นว่าคดีนี้มีผู้เสียชีสิตเป็นจำนวนม่ก แลพทางคณะกรรมการ ปปช.ได้ยกคำร้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไปแล้ว แต่ตัวบทกฎหมายยังมีช่องทางที่จะดำเนินการต่อไปได้ จึงได้ติตามสอบถามให้อธิบายการไต่สวนและยกคำร้องของบุคคลทั้งสอง ใช้พยานหลักฐานในส่วนใดบ้างเป็นองค์ประกอบซึ่งนั่นเป็นหลักฐานเก่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเวลา 1 เดือนจึงร่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่างกรรมต่างวาระ โดยญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้เสียหานโดยตรงจะมีการรวบรวมหลักฐานนำส่งถึง ปปช.อีกครั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนใดๆ ทั้งที่มีการร้องขอสำนวนการไตร่สวนที่ยกคำร้องของทั้งสองคนไปแล้วเพื่อนำมาเทียบเคียง  เพื่อความชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมา ในการใช้ดุลพินิจที่คณะกรรมการ ปปช. จ้างทนายฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และคณะในการสลายการชุมนุม ปี 2557 ทั้งที่มีความเห็นไม่ฟ้องไปแล้ว แต่คณะกรรมการตั้งทนายฟ้องเอง ตนไม่อาจยอมรับได้ต้องการให้สู้กันด้วยความจริงและให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน จึงได้มาตามความคืบหน้าซึ่งจนถึงวันนี้เราหวังว่าจะได้รับความคืบหน้าหรือแนวทางการดำเนินการจากทางคณะกรรมการ ปปช.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up