เยาวชนยุค 4.0 กล้าแสดงออกร่วมแข่งขันโคเวอร์แดนซ์ในวันเด็ก

เวลา 17.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2561 เยาวชน 49 ทีม ร่วมประกวด K-pop Cover Dance Competition 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
    
ทางศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จัดการประกวด K-pop Cover Dance Competition 2018 เพลงเกาหลีแบบไม่จำกัดแนว ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออก สนับสนุนให้เยาวชนที่รักการร้องเพลงได้แสดงความสามารถ สำหรับบรรยากาศภายในงานการประกวด ทุกทีมได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมกันมาเพื่อที่จะร่วมเข้าแข่งขันเต้นโคฟเวอร์เพลง กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน ที่ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อนใหม่ โดยมีทีมร่วมประกวดทั้งสิ้น 49 ทีม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up