เกษตรจังหวัดปทุมธานีขานรับนโยบาย ผู้ว่าปทุมฯ อนุรักษ์พัฒนาบัวไทย เป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมเตือนป้องกันกำจัดโรคและแมลงของบัว

นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี มีการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการปลูกบัวตามสถานที่ราชการและพื้นที่ต่าง ๆ จึงมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับการดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงของบัว  จึงมีข้อแนะนำดังนี้
   
1. เลือกต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคและแมลงในการขยายพันธุ์และเพาะปลูก 
2. หมั่นสำรวจอ่างบัว/ บ่อบัวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการผิดปกติ ให้เตรียมการป้องกันกำจัด เช่น
- โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา อาการจะเป็นที่ใบมีจุดวงกลมสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แก้ไขโดยเด็ดใบทิ้ง หรือฉีดพ่นด้วยสารป้องกันเชื้อรา
- โรครากเน่า มีอาการคือ ต้นแคระแกร็น ลักษณะคล้ายกับการขาดอาหาร การป้องกันกำจัด ถอนต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้วปลูกใหม่
- เพลี้ยไฟ ลักษณะตัวสีขาวเล็ก จะเกาะอยู่หลังใบดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้บัวไม่เจริญ เข้าทำลายดอกและก้านดอก จะทำให้ดอกตูมเหี่ยวแห้งเป็นสีดำ ไม่บาน การป้องกันกำจัด ใช้สารเคมี เช่น มาลาไธออน คาสเคดหรือโอไม้ท์ ฉีดพ่นทุก 15 วัน หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง
- เพลี้ยอ่อน ลักษณะตัวเล็กๆ สีน้ำตาล ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนก้านดอกก้านใบ ใต้และบนใบอ่อน จะทำให้ดอกและใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดและแห้งตาย การป้องกันกำจัดเหมือนเพลี้ยไฟ
- หนอนพับใบ เกิดจากผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่บนใบจนฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงจากใบแล้วพับใบปิดทับตัว เพื่อเข้าดักแด้ และป้องกันศัตรูพวกนกต่าง ๆ
- หนู จะกัดกินเมล็ดอ่อน ใบ และฝักบัวการป้องกันกำจัด โดยใช้สารเบื่อหนู และกำจัดวัชพืชรอบๆแปลงที่เป็นที่อยู่อาศัยของหนู
- น้ำเสีย โดยเฉพาะการปลูกในภาชนะจำกัด เด็ดใบแก่ดอกโรยทิ้งเสียก่อนจะเน่าในภาชนะหรือบ่อที่ปลูกถ้าไม่จำเป็นไม่ควร แก้ไข โดยการถ่ายน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่บ่อย ๆ เพราะจะต้องทำให้บัวต้องปรับตัวเองตามจะเจริญเติบโตช้าแต่ถ้าจำเป็นด้วยเหตุ เช่น มีสัตว์ตายอยู่ใต้ดินปลูก หรือ อินทรีย์วัตถุที่ติดมากับดินปลูกยังเน่าเปื่อยไม่หมดทำให้น้ำเน่า ให้ถ่ายน้ำ 2-3 ครั้ง แล้วยังไม่หายต้องเปลี่ยนดินปลูกใหม่  
ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการผิดปกติ ให้เตรียมการป้องกัน หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ตามวัน และเวลา ราชการ เพื่อการควบคุม และหาทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up