ผู้สูงอายุรวมตัวประท้วงนายกเทศบาลฯตัดเงินกิจกรรมชุมชนคนแก่

เวลา 15.30.น.วันที่ 5 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสนันรักษ์ ได้มี ผู้สูงอายุประมาณ 30 คนถือป้ายเรียกร้อง ให้นายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ์พิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนันรักษ์ (สป.สช.)ที่เลขานุการนายกเทศมนตรีได้มีการสั่งหยุดชลอโครงการในครั้งนี้ในขณะที่กลุ่ม ผู้สูงอายุ ต่างตะโกนเรียกร้องขอให้นายกเทศมนตรี ลงมาชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อผู้สูงอายุพร้อมกับมีเสียงตะโกนด่าทอให้นายกและเลขานุการนายกให้ลาออกจากตำแหน่ง
    
นางอัมภาภรณ์ ผิวเงิน เลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ทางนายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ์ ได้มีการมอบหมายให้เลขานุการนายกทำหนังสือชลอโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนันรักษ์ เนื่องจากเห็นว่าใช้งบประมาณเป็นไปด้วยความไม่เหมาะสม ซึ่งทางตนเห็นว่าเป็นกลั่นแกล้งเพราะ เวลาผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมนั้นทางเลขานายกเทศมนตรีก็จะลงมาตรวจสอบและจับผิดอยู่ตลอดและต่อมาก็มีหนังสือให้ชลอโครงการและให้ไปทำโครงการตำบลละหนึ่งโครงการพอ ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเป็นค่าหัวของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนที่เข้ากิจกรรมต่าง โดยวันนี้ชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุมาเรียกร้องก็เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งเพราะว่าเลขานุการนายกเทศมนตรีไม่มีอำนาจสั่งการเพราะเรื่องดังกล่าวนี้ต้องมีดำเนินการเข้าคณะกรรมการกองทุนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิที่จะชลอโครงการ 
    
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุกำลังเรียกร้องอยู่นั้นทางนายทวีชัย พันธ์ทิง รองนายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ์และร้อยตรีเมธาวี ผิวจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ์ ได้ลงมาชี้แจงต่อชาวบ้านในครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าชาวบ้านหรือไม่พอใจต่างตะโกนขับไล่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีลาออกไป ซึ่งก่อนที่จะเกิด เหตุการณ์บานปลายทางด้านนายทวีชัย พันธ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ์ ได้มีการพูดคุยและเจรจากับชาวบ้านว่าจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาอีกครั้งแล้วจะให้คำตอบกับชาวบ้านอีกครั้ง จนกระทั่งชาวบ้านพอใจจึงแยกย้ายกันกลับ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up