สนง.พัฒนาชุมชน จ.ปทุมธานี จัดงานภูมิปัญญาสร้างสรรค์มหัศจรรย์ปทุมธานี 7-11 มีนาคม ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต มั่นใจ! ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ผลิต กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบและยกเลิกสินค้าให้มีมาตรฐาน เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีจึงจัดงาน ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ปทุมธานี โดยนำสินค้าภูมิปัญญา ที่เป็นอัตลักษณ์ของปทุมธานีมาจำหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยภายในงานมีร้านค้ากว่า 60 บูท แบ่งเป็น 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สินค้า OTOP ชวนชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าดีนาทีทอง พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรีเมื่อซื้อสินค้าพลังงานครบ 500 บาท
       
สำหรับการจัดงาน ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมงานและอุดหนุนสินค้าเหล่านี้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up