ผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวการจัดกิจกรรม กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018: มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม” ใน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ที่ หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018: มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม” โดยเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรสาธารประโยชน์) ร่วมกับหลายองค์กร จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 นับเป็นการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเป็นครั้งแรกที่เชิญชวนนักปั่นจักรยานจากจังหวัดอื่นมาร่วมปั่นด้วย ก่อนหน้านี้เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานมาหลายครั้ง แต่เปิดรับผู้ร่วมปั่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเปิดเมืองในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานชาวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักสถานที่น่าสนใจในจังหวัดปทุมธานี ได้รับประทานอาหารอร่อย และยังได้ร่วมการกุศลอีกด้วย
   
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในการออกกำลังกายและการเดินทางที่ไม่ก่อมลพิษ ส่งเสริมผู้รักการปั่นจักรยานทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้รู้จักเส้นทาง แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วัดวาอารามที่น่าสนใจ ให้นักปั่นได้ลิ้มรสอาหารที่ขึ้นชื่อของปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยว และรณรงค์หารายได้ เงินบริจาค มอบให้โรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพื่อพัฒนาบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เช่น รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน เครื่องบริหารข้อเข่า ฯลฯ และปรับปรุงอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยและกายภาพ 
  
สำหรับเส้นทางปั่นแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะทาง 75 กิโลเมตร และ ระยะทาง 35 กิโลเมตร เป็นการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว นักปั่นจะได้สัมผัสบรรยากาศริมคลอง 5 คลอง 6 คลอง 9 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเพื่อการชลประทานในสมัยรัชการที่ 5 บนเส้นทางปั่นมีจุดแวะพักซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี คือพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วัดปัญญานันทาราม การปั่นไม่เน้นความเร็วมากนัก ไม่มีรถนำขบวน ไม่มีการปิดถนน มีป้ายบอกทางแยกสำคัญ ๆ เน้นการปั่นตามกฏจราจร โดยจะใช้ถนนร่วมกับพาหนะอื่นทั่วไป มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการข้ามแยกสำคัญ มีรถพยาบาลและหน่วยจักรยานอาสากู้ชีพกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ มีประกันอุบัติเหตุให้นักปั่นทุกคน ที่จุดแวะพักมีน้ำและผลไม้บริการ ผู้ที่ปั่นครบและถึงเส้นชัย 5 อันดับแรกแบ่งเป็นชายและหญิงของประเภทระยะทาง 75 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล รวม 10 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลให้กับทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมมากที่สุด 5 รางวัล และรางวัลสำหรับผู้ปั่นถึงเส้นชัยที่มีอายุมากสุดแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ 1 รางวัล ผู้สมัครทุกคนจะได้เสื้อปั่นจักรยานสีสันสดใส และ พวงกุญแจเป็นที่ระลึก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up