ผู้ว่าฯปทุมธานี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวการจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2561

ที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ณ อะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและสร้างเสริมศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี โดยชูประเด็น “ปทุมธานี เมืองตลาดไทยสู่ตลาดโลก”  พร้อมด้วย  นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  
   
กิจกรรมตลอด 10 วันของงาน ประกอบด้วย การออกร้านกาชาด ซึ่งจะมีเรือมัจฉากาชาดให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ซื้อบัตรและตักมัจฉากาชาด และมีสลากกาชาดจำหน่าย ชิงรางวัลใหญ่ ส่วนอื่น ๆ ก็จะเป็นการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ มีร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้า SMEs และสินค้าของดีของจังหวัดปทุมธานี มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงภาคบันเทิง หมุนเวียนตลอดทุกวัน มีกิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่ การเดินแฟชั่นผ้าไทย โดยนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ และการประกวดสาวงาม ซึ่งเราใช้ชื่อว่า ธิดาบัวตูม-บัวบาน
  
สำหรับธีมงานของดีเมืองปทุมธานี ในครั้งนี้มีว่า “ปทุมธานี เมืองตลาดไทย สู่ตลาดโลก” โดยที่ปทุมธานี เป็นเมืองแห่งดอกบัวหลวง ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนใน 4 ด้าน คือ เมืองแห่งตลาด เมืองมหาวิทยาลัย เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสะอาด นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นต้น รวมไปถึงงานต่าง ๆ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วม กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต และการขอรับการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งปัจจุบันนี้สภากาชาดไทยแจ้งว่า โรงพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องการในการใช้โลหิตไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีก็ได้ดำเนินการในการจัดหาโลหิตจากการบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ความต้องการโลหิต

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up