เครือข่ายฅนจักรยานจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 25 มี.ค.61 เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนหลายองค์กร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สถานเรียนรู้สำคัญในเขตอำเภอคลองหลวงและหนองเสือ ในชื่องาน ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 และระดมทุน เงินบริจาคเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพื่อพัฒนาบริการโรงพยาบาลคลองหลวง โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ปล่อยตัวและร่วมปั่นจักรยาน ซึ่งมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3000 คน ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถนนสายบางขันธ์ – คลองหลวง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
      
สำหรับงานปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในการออกกำลังกายและการเดินทางที่ไม่ก่อมลพิษ ส่งเสริมผู้รักการปั่นจักรยานทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้รู้จักเส้นทาง แหล่งเรียนรู้ สถาปัตยกรรม วัดวาอารามที่น่าสนใจในเขตอำเภอคลองหลวง หนองเสือ และธัญบุรี พร้อมทั้งรณรงค์หารายได้ เงินบริจาค มอบให้โรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินกว่า 500,000 บาท

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up