คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงผลวิจัยกัญชารักษาโรคมะเร็งได้

เวลา 14.00น.วันที่ 3 เมษายน 2561ที่ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงข่าว ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งสกัดจากกัญชา  โดย ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณบดีและคณาจารย์นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวยาซึ่งสกัดจากกัญชาโดยกระบวนการสกัดสารสำคัญใช้ตัวละลายและเทคนิคพิเศษที่ทันสมัย จนได้สารสกัดเพื่อนำมาใช้เตรียมตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย โดยเน้นไปที่การบำบัดรักษาอาการป่วยปลายประสาทในโรคปลอกประสาทอักเสบและอาการปวดจากโรคมะเร็ง ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง  ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการขอขึ้นทะเบียนต่อไป  
   
นักวิจัย กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกเป็นสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก เนื่องจากเมื่อเราฉีดพ่นสเปรย์ไปสัมผัสกับเยื่อบุช่องปาก ยาสามารถดูดซึมได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากยารับประทาน หากทานยา ตัวยาหรือสารสำคัญจะถูกสารในร่างกายทำลายได้ ดังนั้นข้อดีที่เด่นชัดของยารูปแบบนี้คือตัวยาไม่ถูกทำลายที่ตับและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า การศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบฤทธิ์ของกัญชาต่อมะเร็งทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายประเทศ นอกจากนี้สารสกัดกัญชา THC และสาร CBD ยังได้รับการยอมรับทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ลดอาการปวด อาการคลื่นไส้อาเจียน อาการแพ้ จากการได้รับยาเคมีบำบัดที่มีการจดทะเบียนและอนุญาตให้ใช้ได้ในหลายประเทศ โดยสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา มีองค์ประกอบของสาร THC และสารCBD ซึ่งมีผลลดมะเร็งได้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up