ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 ลงมติ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ในเวที สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 ลงมติ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ในเวที สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

เทศบาลนครรังสิต จัดเวที สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ที่ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนเสนาวิลล่า 91 โดยมีคณะกรรมการชุมชน และ ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91
  
โดยได้ร่วมกัน เสวนา พูดคุยและทำความเข้าใจ ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นมาและความจำเป็นของการจัดทำ “สัญญาประชาคม” รวมทั้งสาระสำคัญของเนื้อหา และความเข้าใจร่วมกันสู่การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมกัน ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการนำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่ยังตกค้างอยู่
  
ทั้งนี้ จากการพูดคุย ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 ได้ลงมติ เห็นพร้องด้วยกันว่าจะทำการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ในชุมชน เพื่อความปลาดภัย ในทรัพย์สิน ของคนในชุมชนเสนาวิลล่า 91 และจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรอการระบายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชุมชน อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up