ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 ลงมติ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ในเวที สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

เทศบาลนครรังสิต จัดเวที สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ที่ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนเสนาวิลล่า 91 โดยมีคณะกรรมการชุมชน และ ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91
  
โดยได้ร่วมกัน เสวนา พูดคุยและทำความเข้าใจ ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นมาและความจำเป็นของการจัดทำ “สัญญาประชาคม” รวมทั้งสาระสำคัญของเนื้อหา และความเข้าใจร่วมกันสู่การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมกัน ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการนำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่ยังตกค้างอยู่
  
ทั้งนี้ จากการพูดคุย ชาวชุมชนเสนาวิลล่า 91 ได้ลงมติ เห็นพร้องด้วยกันว่าจะทำการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ในชุมชน เพื่อความปลาดภัย ในทรัพย์สิน ของคนในชุมชนเสนาวิลล่า 91 และจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรอการระบายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชุมชน อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up