การแข่งขันเปตอง ชิงแชมป์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2018

ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้จัดแข่งขันเปตอง ชิงแชมป์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2018 โดยมี พลโท ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยพ.อ.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร, หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ, ภาครัฐ, ภาคเอกชนและนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี และประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีและประเภทคู่ประชาชนทั่วไป 
  
ส่วนด้าน พ.อ.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร กล่าวว่า การจัดแข่งขันเปตอง ชิงแชมป์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2018 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอนุสรณ์สถานแห่งชาติ มากยิ่งขึ้นซึ่งประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการแข่งขันกีฬา ที่ประชาชนทั่วไปมีเครือข่ายการเล่นกันเป็นชมรม และมีโปรแกรมการแข่งขันจำนวนมากทั่วประเทศนั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อสุขภาพร่างกายของนักกีฬาเอง และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้เราได้สร้างจิตสำนึกให้คนไทย ได้มีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความรักชาติ ความเสียสละ รักและหวงแหนแผ่นดินเกิดของเรา และยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up