จังหวัดปทุมธานีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคกแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน อาหารอร่อย ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทยรามัญ จีน มุสลิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 เมษายน 2561 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมคับคั่ง
  
สำหรับ การจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า มีรายได้กินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยเรื่องการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  สร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชน
  
สำหรับตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมที่ทำมาค้าขายทางเรือกันมาอย่างราบรื่นหลายชาติพันธุ์ ทั้งชาวไทย ชาวมอญ ชาวจีน โดยเปิดให้ประชาชนได้เที่ยวชม ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น.-20.00 น.ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมนี้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up