อบจ.ปทุมธานี จัดการแข่งขันลูกหนู ประจำปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน และมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ลานอเนกประสงค์ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทมธานี ได้จัดการแข่งขันลูกหนู ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่สุดของปี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 
           
โดยนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า  การจุดลูกหนูเป็นประเพณีของคนมอญที่เกิดจากความเชื่อที่ว่า  พระสงฆ์เป็นสถาบันที่คนมอญเคารพนับถือ โดยเฉพาะพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การเผาศพต้องทำด้วยความเคารพ ไม่นิยมจุดดอกไม้จันทน์เผาศพพระสงฆ์ด้วยมือตนเอง  ซึ่งถือว่าไม่เป็นการสมควร  จึงใช้ลูกหนูจุดศพ และมีการสร้างปราสาทสำหรับเผาศพโดยเฉพาะ  โดยจะเผาปราสาทไปพร้อมกับเผาศพด้วย  เป็นประเพณีเฉพาะวัดที่มีพระสงฆ์มอญเท่านั้น  ไม่มีการจำกัดชั้น  วรรณะของพระสงฆ์ แต่ประการใด ประเพณีนี้ยังคงรักษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน  โดยสร้างเมรุจำลอง มีปราสาท  เวลาจุดลูกหนูก็จะวิ่งไปที่เมรุจำลอง  สร้างความสนุกสนานมาก สำหรับการแข่งขันในปีนี้  มีวัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีม  
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up