พ่อค้าจีนชื่อดังเซ็นMOUทุเรียนไทย25เปอร์เซ็นของผลผลิตทั้งหมดในประเทศ

เวลา 13.30 น. วันที่ 2 พฤษภาคา 2561 บริษัท ควีน โฟรเซน ฟรุต จำกัด ร่วมกับ บริษัท Beijing Jingdong Century Trade จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การค้าขายผลไม้ทุเรียน ที่ บริษัท Queen Frozen Fruit จำกัด (หลังตลาดไทย) เลขที่ 99 / 55 ม.9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      
โดยวางเป้าหมายการกระจายทุเรียนสู่ผู้บริโภคในประเทศจีนที่มีประชากรมากถึง 1400 ล้านคน โดยทางบริษัท เจดี เฟรซ ได้ทำการตลาดภายในประเทศจีน ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุเรียนแช่แข็งของประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้นซึ่งในอดีตเกษตรกรส่งออกทุเรียนสดพบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาสินค้าทำให้ราคาทุเรียนสดตกต่ำเมื่อทุเรียนสดล้นตลาดวันนี้การแปรรูปทุเรียนแช่แข็งช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและทำให้สามารถส่งออกทุเรียนได้ตลอดทั้งปีทั้งในและนอกฤดูกาลอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสามารถรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรได้ไม่จำกัดและให้ราคาสูงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในอนาคตจะรับซื้อผลไม้ประเภทอื่นด้วย
             
ด้านนางกาญจนา แย้มพราย ประธานกรรมการ บริษัท ควีน โฟรเซน ฟรุต จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากครอบครัวดั้งเดิมทำธุรกิจด้านผลไม้อยู่แล้วเห็นปัญหาเรื่องการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ราคาตกต่ำบ้างสินค้าล้นตลาดบ้างนะวันนี้เมื่อเรามีโอกาสได้ช่วยเกษตรกรได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเช่นกันจึงเลือกที่จะดำเนินธุรกิจด้านผลไม้ ในวันนี้เราได้ MOU เพื่อนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ที่ผ่านมาได้มีตัวแทนของบริษัท บริษัท ควีน โฟรเซน ฟรุต จำกัด เดินทางไปบรรยายและลงนามกับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าเราจะยินดีรับซื้อสินค้าของเกษตรกรทั้งหมด
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up