นายอำเภอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษาสุขภาพครบวงจรร้านเอ็มเมล่อน

เวลา 08.00 น. วันที่ 6 พ.ค.61 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรเพื่อสุขภาพภายในอำเภอคลองหลวง คือ สวนเอ็มเมล่อนฟาร์ม เลขที่ 12/5 หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายยุทธศรี วัฒนาไชยศิริกุล วัย 51 ปี เป็นเจ้าของฟาร์ม ซึ่งผลันตัวเองจากวิศวกรด้านการออกแบบ มาเป็นชาวสวน จนประสบผลสำเร็จ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี หนึ่งในโครงการโมเดลปทุมธานีประตูสู่กรุงเทพมหานคร 
     
ด้าน นายยุทธศรี วัฒนาไชยศิริกุล เจ้าของฟาร์มเอ็มเมล่อน กล่าวว่า แต่เดิมตนเองประกอบธุรกิจรับเหมาการก่อสร้างเป็นเวลากว่า 20 ปี จึงอยากจะเปลี่ยนอาชีพเป็นงานด้านเกษตรผักและผลไม้ เนื่องจากมีความชื่นชอบด้านการเกษตรอยู่แต่ก่อนแล้ว จึงมาศึกษาเมล่อนเป็นผลไม้ด้านเศษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด รวมถึงมีเกษตรกรที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันมากและจะสำเร็จนั้นต้องใช้ความพยายาม โดยตนเองได้ไปศึกษาการปลูกเมล่อนที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการฝึกอบรม และได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์เกษตรหลายๆท่านด้านการเพราะปลูกเมล่อนภายในประเทศไทย จนกระทั้งมาลงมือสร้างโรงเรือนจำนวน 6 โรง และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปสามารถมาเที่ยวพักผ่อนได้ทุกวัน
      
ส่วน นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า อยากแนะนำสภานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อสุขภาพ ภายในอำเภอคลองหลวง คืนสวนเอ็มเมล่อนฟาร์ม เนื่องจากเจ้าของฟาร์มคือ นายยุทธศรี วัฒนาไชยศิริกุล ได้ผ่านโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือเกษตรกรปราดเปรื่อง เป็นอีกหนึ่งโครงการความหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการยกระดับเกษตรกรไทย ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีมาควบคุมตั้งแต่การเพราะปลูกและได้ผลผลิตขึ้นมา สามารถจำหน่ายผลสด และยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานหรือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up