ศปร. ปิดค่ายติวเข้มผู้นำเยาวชนพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่น1ปลูกฝังระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ

ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธิปิดค่ายโครงการผู้นำเยาวชนพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 โดยมี พันเอกวิชัย สาคัมภีร์ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการ กองทัพไทย เป็นประธาน
      
โดย พันเอกวิชัย สาคัมภีร์ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการ กองทัพไทย กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดคณะครูฝึก ร่วมกับครูและพี่เลี้ยงจิตอาสามาฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 นั้น จัดขึ้นโดยเล็งเห็นและห่วงใยความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของชาติในทุกด้าน โดยกิจกรรมนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมอันทรงคุณค่าและวิธีการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความเป็นผู้นำสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ให้ความรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องสำคัญต่างๆที่เยาวชนควรรู้ เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจตามหลักต่างๆเห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
ซึ่งในช่วงท้ายของค่าย ผู้นำเยาวชนพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 ตัวแทนเยาวชน ได้ออกมากล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อจะเป็นเยาวชนที่ดี ของประเทศพร้อมเผยแพร่ ความรู้ที่ได้รับ ให้กับเพื่อนๆ และ ครอบครัวต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up