โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับ ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

นายโกเมฆ สุดประเสริฐ นายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี  2561 โดยมี นายเจริญ บัวลีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน 
 
สำหรับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ว่าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาล ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 4 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปทุมธานี มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนสตรีปทุมธานี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up