โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและการแนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมี รุ่นพี่ศิษย์เก่า หลากหลายอาชีพ เข้าร่วมให้ความรู้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและการแนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นที่ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร สิรินธร 2 โดยมี นายวีระ กาญจนรังสิตา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน
 
สำหรับกิจกรรม  ปฐมนิเทศและการแนะแนวการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เป็นการปลูกฝัง ค่านิยมความเป็นสวนกุหลาบ เรียนรู้จากประสบการณ์ จากรุ่นพี่ในสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน หรือ ด้านหน้าที่การงาน นำมาปรับใช้เพื่อต่อยอดประสบการณ์ ในอนาคต
 
โดยบรรยากาศภายในงาน มี รุนพี่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กว่า 100 คนเข้าร่วมเปิดประสบการณ์ โดย แบ่งเป็น สายอาชีพ อาทิ ข้าราชการทหาร ตำรวจ หมอ วิศวกร ทนายความ เป็นต้น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up