มหาวิทยาลัยรังสิตแสดงละครเวทีครั้งประวัติศาสตร์ แกะดำโลกสวยเดอะมิวสิคัล จากหนังสืออัตชีวประวัติของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เวลา 14.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยรังสิตจัดแสดงละครเวทีมิวสิคัลครั้งสำคัญ ในชื่อ “แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล” เป็นการนำเอาเรื่องราวที่เปิดเผยจากในหนังสือ แกะดำโลกสวย หนังสืออัตชีวประวัติและยุทธศาสตร์การจัดการความล้มเหลว ผ่านประสบการณ์จริงของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มานำเสนอใหม่ในรูปแบบของการแสดงละครเวที ที่ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มีประวัติการทำงานมายาวนาน มีบทบาทต่อสาธารณชนที่โดดเด่นตั้งแต่วัยหนุ่ม จึงมีการศึกษา วิเคราะห์ ดร.อาทิตย์ ในฐานะ “ต้นแบบ” ในด้านต่างๆ หลากหลายมิติ อาทิ ความเป็นนักบริหาร นักธุรกิจ นักคิด นักการเมือง และนักการศึกษา ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับคนรุ่นใหม่ว่า ความฝันนั้นไม่มีวันชราหรือสาบสูญ ความฝันสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ขอแค่ให้เห็นคุณค่าของความเพียรพยายามความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย 
 
ด้าน อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะ Scrip Director กล่าวว่า แกะดำโลกสวยได้รับการพัฒนาจากหนังสือมาเป็นละครเวทีมิวสิคัล จำเป็นต้องมีการดัดแปลง (Adaptation) เพื่อความสนุกสนาน ละครเวทีนั้นมีทั้งการร้องและการเต้นประกอบเรื่องราวชวนให้ติดตาม บทละครมีการดัดแปลงและเพิ่มตัวละครมาสร้างสีสัน โดยเน้นเรื่องของความขัดแย้ง (Antagonize) เพิ่มเติมขึ้นมา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up