รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต เปิดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เวลา 20.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต นายวีระ กาญจนรังสิตา  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อปรับพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ทำความรู้จักกับอาคารสถานที่ คณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่
        
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ 26 ของโรงเรียน การปฐมนิเทศครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการถ่ายทอด ปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของโรงเรียนไปสู่นักเรียน ผ่านการเข้าค่ายและการทำกิจกรรมออกฐาน โดยได้แบ่งนักเรียนชั้น ม.1 ออกเป็น 5 สี หมุนเวียนกันออกมาแสดงความสามารถหน้าเวที   มีนักเรียนในคณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน ชุมนุมเชียร์ รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยดูแลรุ่นน้องอย่างใกล้ชิด สร้างความรักความสามัคคี.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up