ปปช.เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สิน พล.ต.อ.สมยศ

เวลา 09.30 น.วันที่ 11 พ.ค.61 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
 
สำหรับการเปิดเผยบัญชีครั้งนี้มีประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี และสมาชิกภายในครอบครัว มีรายได้รวม 11,370,659.60 บาท มีรายจ่าย 20,000,000.00 บาท รวมการบริจาคทำบุญ ส่วนคู่สมรสมีรายได้ 38,237,369.86 บาท มีรายจ่าย 1,500,000.00 บาท ด้านบัญชีทรัพย์สินพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มีดังนี้ 1.เงินฝาก 6,223,731.29 บาท 2.เงินลงทุน 74,285,877.92 บาท 3. เงินให้กู้ยืม 109,000,000.00 บาท 4.ที่ดิน 40,792,600.00 บาท 5.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000.00 บาท 6.ยานพาหนะ 500,000.00 บาท 7.ทรัพย์สินอื่น 30,000,000.00 บาท รวมทรัพย์สิน 262,802,209.21 บาท สำหรับคู่สมรสมีรายการทรัพย์สินคือ 1.เงินฝาก 8,415,241.71 บาท 2.เงินลงทุน 8,822,300.00 บาท 3.ที่ดิน 45,300,000.00 บาท 4.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 23,343,950.00 บาท 5. ทรัพย์สินอื่น 10,000,000.00 บา รวมทรัพย์สินรวมของคู่สมรส 95,881,491.71 บาท และรวมทรัพย์สินทั้งของผู้ยื่นและคู่สมรส  358,683,700.92 บาท ด้านหนี้สินผู้ยื่น คือเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน 3,313,473.64 บาท คู่สมรสไม่มีรายการหนี้สิน รวมหนี้สินทั้งหมด 3,313,473.64 บาท
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up