โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี  2561 และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ที่ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร อบจ.ปทุมธานี  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่สมให้ความรู้
 
โดย ในวันนี้ได้จัดการประชุม ผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ถือว่าเป็นการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับครูผู้สอนตลอดจนครูปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบ โรงเรียนคุณธรรม ซึ่งรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up