งานฟุตบอลประเพณี ธบ. ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนธัญบุรี

ณ โรงเรียนธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้จัดงานฟุตบอลประเพณี ธบ. ครั้งที่ 2  โดยมีนายนิรันดร์ จันทรมณี อดีตครูโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงาน 
 
นายอำนาจ หอกรอง (ประธานโครงการจัดงาน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต) กล่าวว่าการจัดงานฟุตบอลประเพณี ธบ. ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 67 ปี ที่โรงเรียนของเราได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติและเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ตลอดจนได้กลับมาเห็นพัฒนาการของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน สำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่นฟุตบอลประเพณี ธบ. ครั้งที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่านประธานในครั้งนี้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up