ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคกมอบพระปทุมธรรมราช ผู้บริจาคที่ดินสร้างสถานีตำรวจภูธรสามโคก เนื่องในวันเกิดย้อนหลัง

นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก พร้อมด้วยนายฉลวย พวงกาหลง อดีต สจ.จังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอกปัญญา วิเศษพานิชกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก ร่วมมอบพระปทุมธรรมราช(พระประจำจังหวัดปทุมธานี)ให้กับนายเพิ่มศักดิ์ สิงห์สมบุญ ที่ได้บริจาคบริจาคที่ดินให้สถานีตำรวจภูธรสามโคกจำนวน 2 ไร่และ 4 ไร่ รวม 6 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีและเนื่องในโอกาสวันเกิดย้อนหลัง
 
สำหรับพระปทุมธรรมราช เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 หล่อด้วยโลหะผสม ปางขัดสมาธิเพชร ห่มจีวรสังฆาฏิพาดตั้งอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงาย โดยพระศาสนโสภณ (อ่อน) เมื่อครั้งยังเป็น        พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดพิชัยญาติการราม ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ เห็นว่าในเขตปกครองของท่านไม่มีพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองจึงดำริกับ พระรามัญมุนี (สุทธิ์ ญาณรังสี) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวงในสมัยนั้น พร้อมด้วย พระยาพิทักษ์ทวยหาญ เจ้าเมืองและกรรมการเมือง ร่วมจัดหาทุนทรัพย์หล่อพระพุทธรูป นำช่างปั้นหุ่นพระพุทธรูปมาจากกรุงเทพฯ โดยทำพิธี ณ โรงพิธี วัดปรมัยยิกาวาส จำนวน 4 องค์ ต่อมาได้กำหนดเททองเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ร.ศ. 118 พ.ศ. 2443 ที่วัดบางหลวง สิ้นเงิน 519 บาทเศษ     เมื่อแต่งองค์พระเสร็จแล้ว พระธรรมไตรโลกาจารย์ จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม พระประจำจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 เมษายน ร.ศ. 118 พ.ศ. 2443 นามว่า พระปทุมธรรมราช สืบต่อมา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up