ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.จว.จังหวัดปทุมธานี และมอบ พระปทุมธรรมราช(พระประจำจังหวัดปทุมธานี) ให้หัวหน้าสถานีทั้ง 14 สถานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานประชุมบริหาร ภ.จว.จังหวัดปทุมธานี และมอบพระปทุมธรรมราช(พระประจำจังหวัดปทุมธานี)ให้กับหัวหน้าสถานีทั้ง 14 สถานี เพื่อนำไปประดิษฐานที่โรงพัก เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  และยังได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สังกัดจังหวัดปทุมธานี  ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ในการเข้าจับกุมและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
  
โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรม คดีอาญา 4 กลุ่ม เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2561 กับเดือนเมษายน 2561 ผลการปฏิบัติงานสอบสวน การวิเคราะห์สถานการณ์ต้านยาเสพติด ผลการปฏิบัติฝ่ายอำนวยการ ภ.จว. ปทุมธานี พร้อมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up