อินทัชจับมือกรมการข้าวส่งเสริมต่อยอดโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

เวลา 16.00 น. วันที่ 17 พ.ค.61 ที่ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สานความร่วมมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวจาก 6 จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศรวมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ค.61 
      
ในการจัดกิจกรรมวันนี้มี นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ได้บรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางแผนและการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Agricultural Curve เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางคือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาไทย โดยให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน เสริมจุดแข็งพัฒนาจุดอ่อน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ๆ สร้างเสริมเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มและพัฒนาผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิผลสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง อันจะช่วยสร้างรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up