สมาคมรวมใจให้สังคมจัดแข่งขันฟุตบอล7คนส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด

เวลา 16.30 น. วันที่ 20 พ.ค.61 สมาคมรวมใจให้สังคม จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คนชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล มี ดร.เพียงฤทัย วรดิถี ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และ ดร.คำดี อำนวย นายกสมาคมรวมใจให้สังคมกล่าวต้อนรับ พร้อมเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลจำนวน 42 คน ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมปราบศึก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
     
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมงคลจงกลธูปกระจ่าง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศได้รับถ้ายพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนทีมที่ร่วมการแข่งขันทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุน 2,000 บาท 
      
ด้าน ดร.คำดี อำนวย นายกสมาคมรวมใจให้สังคม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน เพื่อให้เยาวชนภายในชุมชนเกิดความสามัคคี เพื่อให้เยาวชนหันมาใส่ใจเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนภายในชุมชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาสนใจการเล่นกีฬา ฝึกซ้อมกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การห่างไกลยาเสพติดและนำไปสู่การเป็นประชากรที่ดีในสังคมไทยต่อไป.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up