ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบค่าเครื่องแบบนักเรียนกับอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางนิภา แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)เป็นประธานประชุมผู้ปกครองและมอบค่าเครื่องแบบนักเรียนกับอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ถนนสายคลองสระ แยกทางเข้าวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โดยนางนิภา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบค่าเครื่องแบบนักเรียนกับอุปกรณ์การเรียน ถือเป็นโอกาสที่ทางโรงเรียนจะได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง มีการแนะนำครูและให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมชี้แจงระเบียบการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้ทราบ โดยในวันดังกล่าว คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดูแลรักษาตัวเอง เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับไปแนะนำคนในครอบครัวและเครือญาติให้มีความรู้ต่อไป 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up