สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญญสมาคมโรงเรียนธัญบุรี สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีนายสมนึก จัตตุวัฒา นายกสมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี พร้อมด้วยครูและศิษย์เก่าร่วมประชุม 
 
ด้านนายสมนึก จัตตุวัฒา นายกสมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี กล่าวว่า ด้วยสมาคมและนักเรียนศิษย์เก่าธัญบุรีได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 สาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิก เช่น เรื่องเกี่ยวกับการจัดงานคืนสู่เหย้า 67 ปีชาวธัญบุรี และการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ พร้อมทั้งเรื่องแถลงบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ รวมทั้งกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและสรุปกำหนดแนวทางการดำเนินการกิจกรรมของสมาคมวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับโรงเรียนธัญบุรี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up