เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันภาคกลางเฮโรงงานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันก่อสร้างแล้วเสร็จเกษตรกรขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางได้ราคาอย่างงาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และเขตภาคกลาง ต่างดีใจที่มีโรงงานรับซื้อผลปาล์ม มาตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่โซนภาคกลาง ที่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า200ไร่ ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและสามารถทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก
 
นายมนัส พุทธรักษ์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี นั้นยังไม่มีโรงงานรับซื้อปาล์มน้ำมันก่อนหน้านี้ต้องนำผลปาล์มไปขายให้กับโรงงานที่ต่างจังหวัดระยะทางกว่า200กม.ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้ายผลผลิตไปจำหน่าย  ซึ่งหลังจากโรงงานปาล์มน้ำมันของกลุ่มสมอทอง ได้มีการมาตั้งโรงงานที่ จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นรอยต่อกับจ.ปทุมธานี ชาวบ้านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันลดค่าต้นทุนในการเดินทางไปขายผลผลิตทำให้เหลือผลกำไรมากยิ่งขึ้นและมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จ.ปทุมธานี มีเกษตรกรนำร่องสวนที่ปล่อยรกร้างกลับมาปลูกปาล์มน้ำมันแล้วกว่า20,000ไร่ ซึ่งบางแห่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้แล้ว ดังนั้นการที่โรงงานรับซื้อปาล์มน้ำมันมาเปิดพื้นที่ติดต่อกันนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up