เปิดการแข่งขันฟุตบอล ลีกเยาวชนระดับรากหญ้า PROFESSTIONAL ACADEMY LEAGUE ประจำปี 2561

ณ สนาม ดู ยูไนเต็ด ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ลีกเยาวชนระดับรากหญ้า PROFESSTIONAL ACADEMY LEAGUE 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับเยาวชน 4 รุ่นอายุ คือ รุ่น  9 ปี  11ปี  13ปี และ 15ปี   และนอกจากนี้ยังมีทีมผู้ปกครองชาย และผู้ปกครองหญิง แข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอีกด้วย
 
การแข่งขันฟุตบอล หญ้า PROFESSTIONAL ACADEMY LEAGUE จะแข่งขันเฉพาะทีมที่เป็น ACADEMY   หรือเปิดสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็กๆ เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแข่งขันเสริมสร้างประสบการณ์ ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในสถาบันการศึกษา และสโมสรต่อไปซึ่งการแข่งขันรายการนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว  ปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 อะคาเดมี่  จาก 6 จังหวัด 41 ทีม 
 
นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลนวนครได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนระดับรากหญ้า PROFESSTIONAL ACADEMY LEAGUE มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการออกกำลังกายให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนอกจากนี้เยาวชนยังได้ฝึกทักษะฟุตบอลในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในสถาบันการศึกษาและสโมสรอื่นๆในโอกาสต่อไปและการแข่งขันฯให้เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดและมีความรักความสามัคคี และยังเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ในการแข่งขันฟุตบอลอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up