สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.ระดับอำเภอ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.09 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.ระดับอำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายไพบูลย์ ช่างเกตุ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางฉลวย กาเหว่านาค ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านจังหวัดปทุมธานี , นางสุขศรี พิลาวรรณ คณะกรรมการเครือข่าย ทวม.ระดับจังหวัด, นางสาวดวงดารา นภาคเวช ประธานชุมชนฉัตรณรงค์ 3 (จิตอาสา ทสม.) และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ด้านนายไพบูลย์ ช่างเกตุ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งแม่น้ำ และหมู่บ้าน ชุมชน โดยได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมมอบบัตรสมาชิก ทสม. ให้ด้วย ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้ พร้อมสอนทำปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ (น้ำหมัก EM) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือเทลงแหล่งน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up