ทน.รังสิต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล

เวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิ.ย.61 ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 ตามโครงการรังสิตรักสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล    และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก 3 Rs และการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ประจำปี 2561 เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ร่วมดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต
            
ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 84 ชุมชน และนักเรียนในเขตพื้นที่ รวม 500 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / บริษัท กรีนสปอต จำกัด / บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด / สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การส่งมอบวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน การให้ความรู้หัวข้อ "ชาวรังสิตร่วมใจ ใส่ใจลดโลกร้อน" ด้านพลังงานไฟฟ้า       การเสวนาโครงการ "ชาวรังสิตร่วมใจรีไซเคิลกล่อง ปกป้องโลก" ภายใต้โครงการ "กล่องเครื่องดื่มที่มีคุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน" การจัดการของเหลือใช้ นำไปใช้ประโยชน์ ทำถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และการจัดตลาดนัดสีเขียว
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up