โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) ฝึกสอนแม่ไม้มวยไทย ให้นักเรียน

นางนิภา แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ฝึกแม่ไม้มวยไทยในวิชาพละ ทุกวันพุธ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยไว้ป้องกันตัว โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ และให้คำแนะนำ ฝึกสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย สำหรับมวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏและไม่มีหนังสือเล่มใดเขียนไว้ แต่เท่าที่ได้ปรากฏนั้นมวยไทยเกิดขึ้นมานานแล้ว และอาจเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับชาติไทย เพราะมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทย ยากที่ชาติอื่นจะลอกเลียนแบบได้ มวยไทยในสมัยก่อนจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะมีการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง  ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ของคนไทยโบราณแล้ว  ยังได้ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up