ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี เปิดงานมหกรรมทุเรียนนนทบุรี เตรียมนำทุเรียนขึ้นชื่อ 9 ลูกประมูลรายได้มอบให้การกุศล

วันที่ 7 มิ.ย.61 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ Nonthaburi The King of Durian เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ เกษตรกรปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธ์การปลูกทุเรียนตามวิถีนนท์ เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้ และช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
 
โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนนนท์ การจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงของประเทศและสินค้าเกษตรของจังหวัดนนทบุรี การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี งานมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.61 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสท์เกต อ.บางใหญ่ โดยในวันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะมีการประมูลทุเรียนนนท์ 9 ลูกรายได้มอบแด่การกุศลมูลนิธิในจังหวัดนนทบุรี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up