เปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561"
 
ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย นิทรรศการ
กิจกรรมการประกวดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ และประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โอกาสนี้ นายอำพล ฯ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ
ปลูกต้นราชพฤกษ์ เป็นที่ระลึกจำนวน 3 ต้น และได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมในโครงการ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up