แถลงข่าววิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20

เวลา 10.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561  ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561  โดยนายแพทย์อังกูร กล่าวว่า กำหนดจัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี มุ่งเน้นเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยแสดงเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน และบุคคลรอบข้างให้ห่างไกลรอดพ้นจากภัยยาเสพติด สำหรับปีนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาได้ออกไปประกอบอาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการวิ่งเป็น ประเภท เดิน-วิ่ง 5 กม. และประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. ในส่วนของ 5 กม.นั้น ทั้งชายและหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ส่วนประเภท 10.5 กม. ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทประธานชมรม ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ค่าสมัครท่านละ 400 บาท  พร้อมรับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว  ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 จะมีการปิดช่องทางด่วนขาเข้าหน้าโรงกษาปณ์รังสิต ถึงครัวการบินไทย ระหว่างเวลา 05.30-08.00 น. โดยสามารถเลี่ยงขึ้นทางด่วนโทลเวย์หน้าโรงกษาปณ์รังสิตลงที่ด่านอนุสรณ์สถานหรือใช้เส้นทางคู่ขนานแทน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up