ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคกเป็นประธานประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสามโคก ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม ศปก. สถานีตำรวจภูธรสามโคก ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคกเป็นประธาน ในการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก ครั้งที่ 3/2561 โดยมีพันตำรวจเอกปัญญา วิเศษพานิชกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้การต้อนรับ
 
ภายหลังการประชุมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นทั้ง 5 สายงานและ อาสาฯ 1 นาย ประกอบไปด้วย
1. ร้อยตำรวจเอกสิริรังสรรค์ วิชัย รอง สวป.สถานีตำรวจภูธรสามโคก
2.ร้อยตำรวจเอกวิวรรธน์ แก้วพลู รอง สว.สส.สถานี ตำรวจภูธรสามโคก
3.ร้อยตำรวจเอกสมัย ดงรังสี รอง สว.จร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก
4. ดาบตำรวจสมโภชน์  เกตุพันธ์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานที่ตำรวจภูธรสามโคก
5.สิบตำรวจตรีศิรวัส สุธรรม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามโคก
6  นายภราดร ยั่งยืน อาสาสมัครตำรวจชุมชน สถานีตำรวจภูธรสามโคก (อาสาจราจร) โดยได้มอบใบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นทั้ง 6 สายงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up