สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ" มัคคุเทศก์น้อย วัดศาลเจ้า"

พันตำรวจเอกวารินทร์ ทองตรา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยวัดศาลเจ้า โดยมีพันตำรวจเอกธีระชัย เด็ดขาด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย
นายวรสิทธิ์ สุธาทิพย์พยะรัตน์ ประธานศาลเจ้าวัดศาลเจ้า กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทยและคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับ 
 
สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานีในพื้นที่รับผิดชอบมีวัดศาลเจ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดน้ำที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจากต่างถิ่นและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากและมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาจำนวน 8 แห่ง โดยมีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 5 คน (ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3) รวมทั้งสิ้น 40 คน นำนักเรียนมาฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มภูมิคุ้มกันในปัญหายาเสพติดและส่งเสริมให้มีรายได้ในช่วงเวลาว่าง(เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมากมาย
 
ดังนั้นจึงได้ร่วมกับวัดศาลเจ้ามหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าปทุมธานีจัดทำโครงการมัคคุเทศก์น้อยวัดศาลเจ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามโครงการดังนี้
1. เพื่อให้ความรู้เยาวชนถึงพิษภัยของยาเสพติด
2. เพื่อเพิ่มทักษะในภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชน
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up