กองทัพอากาศ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๔๕ น. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการทหารอากาศ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ และบำเพ็ญกุศล
 
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๔๐ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และลำดับที่ ๔ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ บรมราชชนนี พระพันปีหลวง ประสูติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๒๕  ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระนามลำลองว่า ทูลกระหม่อมเล็กมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระมารดา ๘ พระองค์ โดยทูลกระหม่อมเล็กทรงเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และทรงเป็นพระเชษฐาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๔ พรรษา เสด็จไปทรงรับการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก ประเทศรัสเซีย โดยมี พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งประเทศรัสเซีย อุปถัมภ์ดูแลเสมือนพระญาติ ทูลกระหม่อมเล็ก ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาสอบไล่ได้เป็นที่ ๑ ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กจึงจารึกพระนามไว้บนแผ่นศิลาอ่อน จากนั้นทรงเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และสอบไล่ได้เป็นที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ และได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งยศทูลกระหม่อมเล็กเป็น นายพันเอกพิเศษในกองทัพบกรัสเซีย และเป็นนายทหารพิเศษในกรมทหารม้าฮุสซาร์ของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์อันเดรย์ ชั้นสายสะพาย ซึ่งเป็นตราสูงสุดของประเทศรัสเซียในสมัยนั้น
 
เมื่อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศรัสเซีย และเสด็จกลับประเทศไทยในปี ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รั้งตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ยศนายพลตรี ทรงริเริ่มจัดการงานของกองทัพ ปรับปรุงงานเสนาธิการ จัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วางแนวทางหลักสูตรการศึกษา  และมีพระดำริให้เริ่มกิจการบินขึ้นในกองทัพบก   และคัดเลือกนายทหาร ๓ นาย ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อสำเร็จการศึกษา กระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสไว้ใช้ในราชการ จำนวน ๘ เครื่อง และเริ่มวางรากฐานกิจการบิน ณ สนามม้าสระปทุม ต่อมามีพระดำริย้ายที่ตั้งสนามบินจากที่เดิมมาตั้งอยู่ที่อำเภอดอนเมือง และทรงยกฐานะกิจการบินขึ้นเป็น กองบินทหารบก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๗ จากนั้นกำลังทางอากาศได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และยกฐานะขึ้นเป็น กองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐
 
กิจการบินที่ทรงริเริ่มจัดตั้งในวันนั้น พัฒนาสู่การเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน กองทัพอากาศจึงได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เป็น พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up