จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (mou) โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

วันนี้ (12 มิ.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันท์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดปทุมธานี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (mou) โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
การจัดทำบันทึกว่าด้วยการประสานความร่วมมือดังกล่าว  มีหน่วยงานทั้งหมด 24 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกันในการวางแผนในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และผู้ที่พ้นโทษในการกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน ให้มีงานทำ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม เพื่อ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up