รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” Press Relations Programตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ “ปทุมธานีมีสไตล์”

วันนี้ (12 มิ.ย.61) เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมปทุมธานีเพลส  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์” Press Relations Program ตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ ปทุมธานีมีสไตล์
โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ   สมบัติศิริ  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรม
 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ ปทุมธานีมีสไตล์”  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ปทุมธานี  เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ และสร้างความสนใจการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยมีกิจกรรมในโครงการจัดอบรมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล และการสร้างสรรค์สื่อ ตลอดจนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  ปทุมธานี 24ชั่วโมง”  และสื่อศิลปะการแสดงอัตลักษ์ของจังหวัดปทุมธานี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up