แถลงข่าวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

แถลงข่าวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  แถลงข่าว สัมมนาโครงการโอทอป นวัตวิถีณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 
ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า   ทางกรมฯ เตรียมจัดงานแถลงข่าวโครงการ สัมมนาโครงการโอทอปนวัตวิถีซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว แอ่งเล็กอย่างยั่งยืน อันเป็นโครงการ ที่ริเริ่มโดยกรมพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการผลักดันการพัฒนาชุมชน ให้เกิดการกระจายรายได้ ที่เป็นธรรม ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวแอ่งเล็กที่มีอยู่ถึง 3,273 แห่งทั่วประเทศไทย นายอภิชาติ ยังกล่าวอีกว่า บรรยากาศภายในงานจะมีนิทรรศการ แอ่งเล็ก-เช็คอินภายใต้โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้ทุกชุมชนมีการพัฒนาในทิศทางที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศอย่างมีส่วนร่วม ผู้เข้าประชุมในงาน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอของทุกจังหวัดมาร่วมสัมมนาเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิ.ย. 2561
 
ด้านพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป้าหมายความสำเร็จในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชนตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการไว้ว่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 60,000 ผลิตภัณฑ์ รายได้เฉพาะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ชุมชน/หมู่บ้านได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 3,273 ชุมชน/หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด และผ่านการประเมินระดับ มั่งมี ศรีสุขตามเกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย เกิดชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up