กองทัพอากาศจัดงานเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย”

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทยณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์  และ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเคยทำการบินกับเครื่องบิน F-16 ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเกียรติยศในครั้งนี้ด้วย
 
สำหรับเครื่องบิน F-16 ได้บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ตามโครงการ Peace Naresuan ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการ เพื่อป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศรอบข้าง ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดหาเครื่องบิน F-16 เพิ่มเติม เข้าประจำการยังฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ และฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ตามลำดับ
 
ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่เครื่องบิน F-16 ได้เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองน่านฟ้าไทยมาแล้วครบ ๓๐ ปี  กองทัพอากาศจึงจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติงานกับ เครื่องบิน F-16 โดยได้จัดให้มีการแสดงบินสวนสนามของเครื่องบิน F-16 จากทั้ง ๓ ฝูงบิน ได้แก่
- ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ นามเรียกขาน “STARS”
- ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ นามเรียกขาน “LIGHTNING”
- ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ นามเรียกขาน “COBRA”
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up